แนะแนว

ครูยุทธนา จันทร์ผล
ครู
หัวหน้าแนะแนว

นายปิยะลาภ เตียรธิติ
ครู

นาวสาวไพรินทร์ ไล้ทองดี
ครูอัตราจ้าง