แนะแนว

นายยุทธนา จันทร์ผล
ครู
หัวหน้าแนะแนว

นาวสาวไพรินทร์ ไล้ทองดี
ครูอัตราจ้าง