ติดต่อเรา
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมถ์ 1/13 หมู่ที่ 4   ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ 02-4202435 เบอร์โทรสาร 0-24202487
Email : office@osc.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน