กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววีรินทร์ จั่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0817340235
อีเมล์ : pui.meeyai@gmail.com

นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์
ครู

นางสาวจันทกร มาประชุม
ครู

นางสาวศุภพาวี ชัยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิสา เผือกงาม
ครูผู้ช่วย

นายธวัฒชัย แพทย์เกาะ
ครูผู้ช่วย

นางปาริชาติ เสลานนท์
ครูอัตราจ้าง