ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ (อ่าน 73) 23 พ.ค. 66
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 65) 19 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 70) 16 พ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ (อ่าน 134) 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 94) 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิก์ 1 อัตรา (อ่าน 153) 03 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 114) 26 เม.ย. 66
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล (อ่าน 110) 25 เม.ย. 66
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 99) 25 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล (อ่าน 127) 21 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 272) 07 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล (อ่าน 197) 07 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 176) 07 เม.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ คู่มือคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟรี (อ่าน 282) 17 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 400) 21 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 332) 21 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 336) 12 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 323) 12 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 343) 28 ธ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 339) 18 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 395) 09 ธ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 384) 02 ธ.ค. 65
25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 308) 02 ธ.ค. 65
โครงการวัยรุ่นติดปีก (อ่าน 299) 29 พ.ย. 65
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 290) 29 พ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ (อ่าน 300) 20 พ.ย. 65
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 311) 15 พ.ย. 65
กิจกรรมการเอาตัวรอดจากเหตุวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 295) 13 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 416) 08 พ.ย. 65
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 359) 02 พ.ย. 65
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ชีวิต (อ่าน 394) 07 ต.ค. 65
โครงการมารยาทไทย โดย ครูศิริพรรณ ทัศนิยม (อ่าน 88) 28 ก.ย. 65
ปฏิทิน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักเรียน (อ่าน 728) 14 ก.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 597) 12 ก.ย. 65
การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 532) 12 ก.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัย (อ่าน 456) 12 ก.ย. 65
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในนสถานศึกษา (อ่าน 520) 05 ก.ย. 65
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 465) 30 ส.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (อ่าน 409) 22 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ (อ่าน 442) 16 ส.ค. 65
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (อ่าน 543) 11 ส.ค. 65
รับมอบทุนจากบริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด (อ่าน 500) 11 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 398) 10 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์และดนตรีไทย (อ่าน 486) 05 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 395) 30 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 667) 28 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (อ่าน 149) 26 ก.ค. 65
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี (อ่าน 120) 26 ก.ค. 65
การแข่งขันอีสปอร์ตรอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 370) 19 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 395) 19 ก.ค. 65