ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 44) 21 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 33) 21 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 52) 12 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 51) 12 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 72) 28 ธ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 88) 18 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 125) 09 ธ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 163) 02 ธ.ค. 65
25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 146) 02 ธ.ค. 65
โครงการวัยรุ่นติดปีก (อ่าน 133) 29 พ.ย. 65
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 119) 29 พ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ (อ่าน 144) 20 พ.ย. 65
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 153) 15 พ.ย. 65
กิจกรรมการเอาตัวรอดจากเหตุวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 142) 13 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 195) 08 พ.ย. 65
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 213) 02 พ.ย. 65
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ชีวิต (อ่าน 230) 07 ต.ค. 65
โครงการมารยาทไทย โดย ครูศิริพรรณ ทัศนิยม (อ่าน 36) 28 ก.ย. 65
ปฏิทิน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักเรียน (อ่าน 557) 14 ก.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 422) 12 ก.ย. 65
การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 340) 12 ก.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัย (อ่าน 277) 12 ก.ย. 65
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในนสถานศึกษา (อ่าน 359) 05 ก.ย. 65
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 310) 30 ส.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (อ่าน 270) 22 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ (อ่าน 302) 16 ส.ค. 65
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (อ่าน 372) 11 ส.ค. 65
รับมอบทุนจากบริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด (อ่าน 310) 11 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 254) 10 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์และดนตรีไทย (อ่าน 337) 05 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 258) 30 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 473) 28 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (อ่าน 85) 26 ก.ค. 65
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี (อ่าน 64) 26 ก.ค. 65
การแข่งขันอีสปอร์ตรอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 243) 19 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 239) 19 ก.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 252) 11 ก.ค. 65
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 (อ่าน 227) 09 ก.ค. 65
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมบูรณาการค่ายสุจริตคิดฐานสอง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 493) 30 มิ.ย. 65
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 478) 30 มิ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (อ่าน 434) 30 มิ.ย. 65
การอบรมโครงการ The Next Solutions : สู่วิถีสังคมสุขภาวะ (อ่าน 418) 27 มิ.ย. 65
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2565 (อ่าน 598) 17 มิ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 586) 17 มิ.ย. 65
แจ้ง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 579) 06 มิ.ย. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน (อ่าน 591) 04 มิ.ย. 65
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระครูโสภณธรรมสาคร(หลวงพ่ออาบ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 561) 04 มิ.ย. 65
กิจกรรมเนื่องในวันวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 (อ่าน 573) 04 มิ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (อ่าน 544) 02 มิ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 582) 24 พ.ค. 65