รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ไกรสร วิหาร (หมอ,หนุ่ย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 19
อีเมล์ : kraisornwiharn88@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2564,22:05 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.5.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล