รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปริญญาภรณ์ สมิทธิกูล (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 18
อีเมล์ : boumbieparin@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.อี.คราฟท์แมน จำกัด
ตำแหน่ง : Admin
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัท ซี.อี.คราฟท์แมน จำกัด 34/11 หมู่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ม.ค. 2564,11:56 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.172.206


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล