รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กาญจนาพร มณีวงษ์ (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 28
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Ingrammicro (Ltd)
ตำแหน่ง : Marketing digital
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ม.ค. 2564,16:40 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.106.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล