รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกรัณย์กรณ์ ประพฤทธิ์ภิญโญ (ง้วง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 25
อีเมล์ : Nguang8203@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท พงศ์พารา รับเบอร์ จำกัด
ตำแหน่ง : งานเบ็ดเตล็ดทั่วไปในโรงงาน สังกัดฝ่ายจัดซื้อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 402 หมู่2 ถ.เศรษฐกิจ ซ.เจริญรัชดา ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทสาคร 74130

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,18:57 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.150.109


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล