รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกรุณพล โลนุชิต (โป้)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : ม.ปลาย รุ่น 5
อีเมล์ : karoonpoll@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1/13 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,16:49 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.152.251


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล