รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ (แนน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
อีเมล์ : puaksinee@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 405 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,16:39 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.94.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล