รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา เถยสูงเนิน (แบม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 25
อีเมล์ : Natnicha12958@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่ง : สาขา การจัดการทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,16:13 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.119.69


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล