รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทักษ์ดนัย ษรจันทร์ (ฟิล์ม)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 24
อีเมล์ : caraneverdie@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางมด)
ตำแหน่ง : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุวิศวกรรมวัสดุ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 126 ถ. ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,15:36 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.160.21


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล