ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สอนดี เห็นผล คนชื่นชม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิรินทรา น้อยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:16  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครู ระดับ ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายพีระพงษ์ กิติราช
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,15:06  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอนดี
ชื่ออาจารย์ : นายพีระพงษ์ กิติราช
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,16:42  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกฤช วิยาภรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:21  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:20  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวพา เผือกนุช
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:20  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:19  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางกนกวรรณ ชุนถนอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:18  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..