ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดมารยาทไทย
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,09:02   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดคลิปวิดีโอ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,10:46   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการนำเสนอเชิงวิชาการของนักเรียน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:37   อ่าน 847 ครั้ง