รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
ครูผู้เข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลการแข่งขันรักบี้
รางวัลผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
รางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565
รางวัล นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟฟฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50
รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
นวัตกรรมการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ด้านบริหารจัดการศึกษา ในระดับ ดีเยี่ยม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์
การประกวดคลิปวิดีโอ
รางวัล "นวัตกรรมการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING"
"๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม"
พิธีมอบรางวัล "ครูขวัญศิษย์"
รางวัล "กล้าแผ่นดิน"
รางวัล"ครูเพื่อศิษย์" ประจำปีการศึกษา 2563
รางวัล"สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัล"สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ระดับเขตตรวจราชการที่ 4