รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
การประกวดคลิปวิดีโอ
รางวัล "นวัตกรรมการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING"
"๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม"
พิธีมอบรางวัล "ครูขวัญศิษย์"
รางวัล "กล้าแผ่นดิน"
รางวัล"ครูเพื่อศิษย์" ประจำปีการศึกษา 2563
รางวัล"สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัล"สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ระดับเขตตรวจราชการที่ 4