การรับสมัครนักเรียน
QR-CODE กลุ่มไลน์ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศ ยื่นความจำนงเพื่อจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ชี้แจง วันประกาศผล/รายงานตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ชี้แจง เรื่อง สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ชี้แจง เรื่อง การยื่นเอกสารสมัครเรียนและรับเอกสารใบมอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้น้มัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ประเภทโควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
ชี้แจง เรื่อง การยื่นเอกสารการสมัครเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครในระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65