การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 719) 07 เม.ย. 66
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4 ตามระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 959) 07 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและจัดห้องเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3261) 30 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและจัดห้องเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 4307) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5482) 20 มี.ค. 66
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 5943) 10 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน (ออนไลน์) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3681) 10 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ประเภทโควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 1449) 21 ก.พ. 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2354) 06 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2828) 20 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 678) 20 ม.ค. 66