รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
ครูผู้เข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67
ครูผู้เข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566
ในวันที่ 16 มกราคม 2566
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
 


 
1. ผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2564
     นางสาวมณีรัตน์  สัจจวิโส        
 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

     นางสาวมณีรัตน์  สัจจวิโส        
 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     นางปิยมน  รอดบุญเกิด
     
นายณัฐวุฒิ  นิลโคตร
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     นางสาวพัทธนันท์  หมู่เฮงปัญญานิธิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     นางสาวสุวนันท์  ระวิชัย
     นายพีรดนย์  จิระกูลวัฒน์
     นายพีระพงษ์  กิติราช
     
นางสาวสิรินทรา  น้อยพิทักษ์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     นางสาวพัชรินทร์  แหวนเงิน
     
นางสาวศิริพร  เฟืองอุย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     นางสาววัชรพัทธ์  เหล่างาม
     
นางสาวอัญชนา  ชุ่ยหิรัญ
 

 
4. ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัล“คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด) ประเภทครู

     นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ
 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 
6. ครูฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน
     
นางศิริพรรณ ทัศนิยม
 โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,09:39   อ่าน 328 ครั้ง