รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
รางวัล นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัล ดังนี้


นางสาวจริยา  สุวรรณทา  
ได้รับรางวัล "นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning"
สาระการเรียนรู้ศิลปะ   ในระดับ ดี

นางสาวพรรณี   อุดมโภชน์
ได้รับรางวัล "นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning"
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ในระดับ ดีเยี่ยม

นางสาวศิริพร  เฟืองอุย
ได้รับรางวัล "นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning"
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ในระดับ ดีเยี่ยม


โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,09:08   อ่าน 77 ครั้ง