รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟฟฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50

 
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ระดับประเทศ  การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่  50 ประจำปีพุทธศักราช 2565
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวลออ  บุญสวัสดิ์  
2. นางสาวณัฐชฎา  เขียวเจริญ
3. นายบุญทวี  พงษ์โอสถ
นางสาววันวิสา  แป้นรักษา

ครูผู้ฝึกซ้อม

นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

 

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,08:59   อ่าน 109 ครั้ง