รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวมณีรัตน์  สัจจวิโส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

"โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2565
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,08:37   อ่าน 240 ครั้ง