รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
การประกวดคลิปวิดีโอ
ทีม two slash five 
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์


ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดคลิปวิดีโอ "การออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน"
 

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ 2565ครูผู้ฝึกซ้อม

นางสาวพัชระนันท์   พรหมเสน
นางสาวปาริชาติ  พงศ์พรม
นางสาวธัญลักษณ์  ทานะสิงห์


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 
 
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,12:03   อ่าน 180 ครั้ง