การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่อง ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ประเภทโควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
เรื่อง ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (ประเภทโควตา)
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,12:40   อ่าน 1071 ครั้ง