การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566



 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:35   อ่าน 442 ครั้ง