การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:32   อ่าน 62 ครั้ง