ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ข้อกำหนดรายงาน OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.67 KB 40
เกณฑ์รางวัล OBECQA 40
อื่นๆ
เอกสาร นร01 ภาคเรียนที่1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.43 KB 15
ประกาศ โรงเรียนปิดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 151.23 KB 48478
ประโรงเรียนแจ้งปิดสถานศึกษาภ์ 4-30 ม.ค.63 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระบาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 381.31 KB 48604